Totalmetoden - grafisk løsning

Find hurtigere en løsning ved brug af regneark.