Totalmetoden - tabelløsning

Find hurtigere en løsning ved brug af regneark.