Diagram efterspørgsel og udbud

Brug regneark til at tegne en efterspørgsel- og udbudskurve.