Nulpunktsomsætning

Find nulpunktsomsætning ved brug af regneark.