Optimal indkøb - mat. løsning

Optimal indkøbsstørrelse - matematisk løsning/Wilsons formel

Find hurtigere en løsning ved brug af regneark: