Optimal seriestørrelse - Wilsons formel

Enhedsmetoden - tabelløsning

Find hurtigere en løsning ved brug af regneark: